Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies.

Úvod » Farebné čakrové sviečky » Farebné čakrové sviečky veľké balenie


        

Farebné čakrové sviečky veľké balenie


1x
skladom

 

Číslo produktu: 037
naša cena:
9,70 EUR ( Nie sme platcovia DPH )

do košíka:
  ks  

 

Farebné čakrové sviečky (veľké balenie), obsah: 7 kusov, rôzne farby

 

Aplikácie

Červená sviečka – 1. čakra ( koreňová )

Liečená osoba leží na bruchu , sviečku umiestnime pre kostrčový stavec a zapálime .Tento spôsob je vhodný na odstránenie bolesti pod bruška , zlatej žily , kŕčových žíl .Červenou sviečkou môžeme liečiť aj miesta s nedostatkom energie – tam kde je studená pokožka na ľubovoľnej časti tela .

Oranžová sviečka –  2. čakra (hara čakra – pohlavné orgány )

Z jej mena vyplýva , že cez túto čakru sa dajú liečiť ženské a mužské problémy ako napríklad zápal vaječníkov , prostaty , ale dá sa použiť i na liečenie frigidity a impotencie .V tomto prípade umiestnime sviečku cca 10 cm pod pupkom .

Žltá sviečka – 3. čakra (solár plexus ústredná čakra)

Sviečku umiestnime do pupka osobe ležiacej na chrbte , týmto spôsobom zabezpečíme prúdenie energie okolitým orgánom , harmonizuje sa imunitný a nervový  systém .

Zelená sviečka  –  4. čakra (srdcová čakra)

Pacient leží na chrbte , sviečku umiestnime na prsnú kosť . Na tejto čakre prevádzame duševné liečenie vo vzťahu k láske , ale dajú sa liečiť aj príznaky  astmy a alergie.

Modrá sviečka – 5. čakra (hrdelná čakra)

Pacient leží na chrbte a sviečku vložíme do priehlbinky pod krkom .Modrá farba pôsobí ukľudňujúco na sympatický nervový systém , napomáha pri liečení uší ,priedušiek a tiež znižuje horúčku .

Tmavomodrá sviečka – 6. čakra (tretie oko)

Pacient leží na chrbte a sviečku umiestnime do stredu čela a zapálime .Tým sa zlepší intuitívnosť , vyjasnieva sa myseľ , činnosť hypofýzy , stratia sa migrénove bolesti hlavy a zápal čelových dutín .

Fialová sviečka – 7. čakra ( korunná čakra)

Liečenie prevádzame buď´ medzi 6 -7  krčným stavcom alebo na čele . Pri krčných stavcoch – najprv si pacient sadne za stôl a hlavu si zloží na ruky, takto sa stavce roztvoria a možnosť prúdenia energie bude väčšia.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Ochrana osobných údajov
Gizela Halászová – AURMED, fyzická osoba, Horná 68, 946 12 Zlatná na Ostrove
Živnostenský register v Komárne číslo : Zo-97/02407/005,
IČO: 35047585
DIC: 1020106791
prevádzkovateľ internetového obchodu www.aurmed.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.
1. Osobné údaje a ich spracovanie
1.1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
• Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
• Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
• Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.
Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
• Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.
Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
• Údaje z komunikácie medzi AURMED a zákazníkom
• Logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača
• Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných AURMED

1.2. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
• Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
o Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
o Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
o Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
o Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.
o Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
• Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
• Marketingové ponuky.
o Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
o Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
o V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
o Obchodné oznámenie
o Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
o Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
o Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
• Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných fi. AURMED
o V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných fi.AURMED, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok AURMED a na účely internetovej reklamy AURMED. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.
1.3. ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.
• a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
• b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
• c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
• d) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalšíchdôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
• e) verejným orgánom (napr. polícia)
Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
• a) V rámci uzavretia zmluvy vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.
• b) Súčasťou zákazníckeho konta v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach
• c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.
• d) Máte právo ukončiť zmluvu v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.
3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
3.1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
• a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (securesocketlayer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
• b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
• c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. AURMED nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu AURMED priamo spôsobila.
3.2. OBDOBIE SPRACOVANIA
Osobné údaje spracovávame a uchovávame
• v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
• 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
• v čase, počas ktorého je AURMED povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené fi. AURMED, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
• Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
• Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
• Recenzia 6 rokov
• Pomáhame potrebným 10 rokov
• Komunikácia 2 roky
• Súťaže 1 rok
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
4. Práva subjektov údajov
• a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
• b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
• c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese aurmed@aurmed.sk Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
• d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré AURMED potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
5. Webové stránky
5.1. SÚBORY COOKIES
Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na:
• správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
• zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
• čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
• zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

5.2. VYUŽITIE SÚBOROV COOKIES
Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „sessioncookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistentcookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
• analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
• konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
• trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
• remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
• esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
5.3. ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android

Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 

Opíšte text z obrázku: *
captcha Nový obrázok

Upozornenie. Správca webu si vyhradzuje právo zmazať vulgárne alebo také príspevky, ktoré by poškodzovali záujmy správcu webu.

OWU3NWN