Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies.

KONTAKTY

AURMED s.r.o.
Horná 68
94612 Zlatná na Ostrove
tel: +421 905 382 960
aurmed(a)aurmed.sk

NOVINKY

arr3Sviečkovanie v domácom použití Moxovanie a sviečkovanie v domácom použití  - nedeľa 18.9. 15:30-18:30, v centre...

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúci 

AURMED s.r.o.
Horná 68
946 12 Zlatná na Ostrove
tel: +421 905 382 960

Konateľ: Gizela Halászová

aurmed@aurmed.sk

IČO: 53999550

DIC: 2121547131

 

Obchodný register Nitra

Vložka číslo : 55117/N

(ďalej len predávajúci)

INTERNETOVÝ OBCHOD aurmed.sk

Všeobecné podmienky internetového obchodu sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa  Zákonom o ochrane osobných údajov Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákonom o elektronických komunikáciác, pričom rešpektujú aj medzinárodné kódexy elektronického obchodu (e-commerce).

Všeobecné obchodné podmienky určujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa a internetového obchodu a určujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a kupujúcim. Kupujúci je viazaný všeobecnými podmienkami, ktoré vstupujú do platnosti v okamihu, kedy sa uskutoční nákup (resp. keď sa pošle internetová objednávka). Kupujúci je po odovzdaní objednávky špeciálne upozornený na všeobecné obchodné podmienky a odoslaním objednávky potvrdzuje, že s nimi bol oboznámený.

Nákup v internetovom obchode aurmed.sk 

Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

 • a) V rámci uzavretia zmluvy  vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.
 • b) Súčasťou zákazníckeho konta v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach
 • c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.
 • d) Máte právo ukončiť zmluvu  v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

CENY
Všetky ceny v internetovom obchode aurmed.sk sú uvedené v EUR , bez DPH, AURMED s.r.o. nie je platcom DPH. Ceny sú platné v okamihu, kedy sa odovzdá objednávka, nemajú vopred určenú platnosť. Ponuka platí až do prerušenia. Zľavy a iné akcie sa spravidla nespočítavajú.

SPÔSOB PLATBY
Internetový obchod umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba po doručení – kupujúci zaplatí doručovateľovi hotovosťou potom, ako mu bol tovar doručený na jeho adresu.
 • Platbou vopred na bankový účet predávajúceho.

  NÁKLADY a DORUČENIE TOVARU

  Kupujúci je pri platbe za objednané výrobky povinný pri prevzatí uhradiť aj náklady za poštovné, s výnimkou objednávok nad 50 eur. 

  Doručovanie tovaru na území Slovenska prebieha pomocou  Slovenskej pošty. Objednaný tovar vám bude doručený na adresu, ktorú ste uviedli ako doručovaciu adresu, alebo listová zásielka bude uložená na Vašej pošte.   Doručovanie prebieha väčšinou v dopoludňajšom čase. V prípade, ak zásielku v čase, kedy by mala byť doručená, nemôžete prevziať, môžete si ju neskôr vyzdvihnúť na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. V prípade posielania tovaru do krajín Európskej únie sa na prepočítanie provízie používa cenník doručovacej služby, ktorá tovar prevzala. Ak si prajete, aby vám tovar bol doručený rýchlejšie alebo mimo Slovenskej republiky, je potrebné vopred sa o tom dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

  OBJEDNÁVKA TOVARU A POSTUP NÁKUPU

  Kupujúci si tovar môže objednať telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo nákupom v internetovom obchode aj bez registrácii. Kupujúci má pred potvrdením objednávky možnosť ešte raz si ju prezrieť a ešte dodatočne meniť vybrané výrobky a ich množstvo. Po potvrdení nákupu môže kupujúci ešte dodatočne vykonať zmeny v objednávke prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, avšak zmeny sú možné len do okamihu, kedy je tovar odoslaný.

  Postup nákupu:

  1. krok: Kupujúci si v ponuke internetového obchodu vyberie požadovaný výrobok a výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka.“ V prípade nákupu viacerých rôznych výrobkov sa postup pri každom výrobku zopakuje. Potom, ako kupujúci skončí s výberom výrobkov, si môže prehliadnuť zhrnutie svojej objednávky. Po prehliadnutí obsahu objednávky môže výber potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Ukonči svoj nákup“. Aplikácia bude od používateľa požadovať vnesenie používateľského mena a hesla alebo registráciu. Po úspešnom prihlásení sa postup nákupu uzavrie vybratím spôsobu dopravy a platby a kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“.
  2. krok: Po odoslaní objednávky kupujúci prostredníctvom e-mailu obdrží potvrdenie o jej prijatí. V tomto kroku má zákazník opäť možnosť prezrieť si obsah objednávky. V prípade chýb v objednávke má zákazník možnosť objednávku zrušiť. Kupujúci môže objednávku zrušiť do 2 hodín od jej odovzdania prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky prostredníctvom e-mailu v správe povinne uveďte nasledujúce údaje: v názve správy: Zrušenie objednávky; v obsahu správy: a) názov tovaru b) meno a priezvisko kupujúceho a c) adresa kupujúceho.
  3. krok: V prípade, že kupujúci objednávku nezruší, je objednávka poslaná predávajúcemu na ďalšie spracovanie. Predávajúci po jej prijatí preverí dostupnosť objednaného tovaru a objednávku potvrdí alebo odôvodnene zamietne. Pri potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom termíne doručenia prostredníctvom e-mailu. Ak je tovar na sklade, predávajúci ho v 3 pracovných dňoch vhodne zabalí a balík pošle adresátovi. Spolu s objednaným tovarom kupujúci obdrží aj faktúru.

  Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim sa uzatvára v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci obdrží e-mail so statusom Objednávka je potvrdená). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ostatné podmienky nákupu fixné a platia pre predávajúceho aj pre kupujúceho. Kúpna zmluva je v elektronickej podobe uložená na serveri spoločnosti.

  Registráciu môže používateľ kedykoľvek prerušiť. To vykoná tak, že písomným vyhlásením predávajúcemu oznámi zrušenie registrácie. Pred tým, než podá vyhlásenie o zrušení registrácie, musí používateľ predávajúcemu uhradiť všetky prípadné neuhradené finančné záväzky.

  Bezpečnostné upozornenia pri používaní všetkých výrobkov

  Pred tým, ako začnete používať akýkoľvek výrobok, nutne si prečítajte návod na použitie. . Všetky výrobky používate na základe vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

  Snažíme sa výrobky opísať a prostredníctvom obrázkov zobraziť čo najpodrobnejšie a najsprávnejšie. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť úplnú presnosť všetkých uvedených údajov a obrázkov výrobkov. V prípade nejasností si overte presnosť informácií pri predajcovi.

  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Pri zmluvách, ktoré boli uzavreté na diaľku alebo mimo obchodných priestorov, má spotrebiteľ v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa  právo v 14 dňoch nám oznámiť, že odstupuje od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. 

  Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy alebo objednávky, musí nepoškodený tovar vrátiť v originálnom balení a nezmenenom množstve. V prípade, že predávajúci zistí, že bol vrátený tovar poškodený alebo že vrátené množstvo nesúhlasí, má predávajúci právo zamietnuť odstúpenie od zmluvy, kupujúci je v tom prípade povinný kompenzovať aj prípadnú vzniknutú škodu.

  Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte v nasledujúcich prípadoch:

  • ak tovar alebo príslušenstvo nie je vrátené v originálnom, nepoškodenom balení a v nezmenenom množstve;
  • pri doručení tovaru, ktorý je kvôli svojim vlastnostiam neoddeliteľne spojený s inými predmetmi;
  • pri nákupe výrobkov na jednorazové použitie

   Oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete spoločnosti predložiť s jednoznačným vyhlásením, z ktorého je jasné, že odstupujete od zmluvy. Oznámenie o odstúpení nám môžete poslať:

   • písomne na adresu spoločnosti;
   • v elektronickej podobe na aurmed@aurmed.sk  . V takom prípade vám okamžite potvrdíme prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy;
   • na zadnej časti faktúry, kde označíte, že vraciate výrobok, pričom nám faktúru spolu s výrobkom vrátite na našu adresu.

   Ochrana údajov

   Vaše osobné údaje budú v súlade s platnými predpismi starostlivo chránené. Údaje, získané pri objednávke tovaru, budú použité na posielanie ponúk, faktúr a na účely ďalšej obchodnej komunikácie medzi vami a predávajúcim. Za ochranu osobných údajov je zodpovedný aj sám používateľ a to tak, že sa postará o bezpečie svojho používateľského mena a hesla a o vhodnú ochranu svojho počítača pomocou antivírusového programu. 

   https://www.aurmed.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a6_0.htm

V Zlatnej na Ostrove dňa 01.09.2021

 

YjI4ZmM3M