Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies.

KONTAKTY

AURMED s.r.o.
Horná 68
94612 Zlatná na Ostrove
tel: +421 905 382 960
aurmed(a)aurmed.sk

NOVINKY

arr3Sviečkovanie v domácom použití Moxovanie a sviečkovanie v domácom použití  - nedeľa 18.9. 15:30-18:30, v centre...

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Ochrana osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov

  AURMED s.r.o.
  Horná 68
  946 12 Zlatná na Ostrove
  tel: +421 905 382 960

  Konateľ: Gizela Halászová

  aurmed@aurmed.sk

  IČO: 53999550

  DIC: 2121547131

   

  Obchodný register Nitra

  Vložka číslo : 55117/N

   prevádzkovateľ internetového obchodu www.aurmed.sk  vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

  Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

  1. Osobné údaje a ich spracovanie

  1.1.  KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

  Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
  • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
  • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

  Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno. 

  Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

  • Údaje z komunikácie medzi  AURMED s.r.o. a zákazníkom
  • Logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača
  • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných AURMED s.r.o.

   

  1.2.  ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

  • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
   • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
   • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
   • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
   • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.
   • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
  • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
  • Marketingové ponuky.
   • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
   • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
   • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
   • Obchodné oznámenie
   • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
   • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
   • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
  • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných  AURMED s.r.o.
   • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných fi.AURMED, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok AURMED s.r.o. a na účely internetovej reklamy AURMED s.r.o. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

   1.3.  ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

  Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

  • a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
  • b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
  • c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
  • d) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalšíchdôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
  • e) verejným orgánom (napr. polícia)

  Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

   

  1. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
  • a) V rámci uzavretia zmluvy  vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.
  • b) Súčasťou zákazníckeho konta v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach
  • c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.
  • d) Máte právo ukončiť zmluvu  v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.
  1. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

  3.1.  ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (securesocketlayer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
  • b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
  • c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. AURMED s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu AURMED s.r.o. priamo spôsobila.

  3.2.  OBDOBIE SPRACOVANIA

  Osobné údaje spracovávame a uchovávame

  • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
  • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
  • v čase, počas ktorého je AURMED s.r.o. povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené  AURMED s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
  • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
  • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
  • Recenzia 6 rokov
  • Pomáhame potrebným 10 rokov
  • Komunikácia 2 roky
  • Súťaže 1 rok

  V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

  1. Práva subjektov údajov
  • a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
  • b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
  • c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese aurmed@aurmed.sk Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
  • d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré AURMED s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
  • Doba uchovania osobných údajov
  • Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených vyššie, na ktorý sa spracúvajú (napr. po dobu plnenia Zmluvy, vybavenia reklamácie vo vzťahu k objednanej službe, alebo dosiahnutia niektorého z oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo splnenia povinnosti vyplývajúcej prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzného právneho predpisu).

    

   Práva dotknutých osôb:

    

   Právo na prístup - máte právo vyžadovať potvrdenie o tom či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané našou spoločnosťou a na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracovávame. Toto právo nesmie mat nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

   Právo na opravu – prijali sme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť vašich osobných údajov. Pokiaľ si myslíte že údaje ktoré o Vás spracúvame sú nepresné, neúplné nebo neaktuálne, neváhajte nás kontaktovať aby sme tieto údaje bezodkladne opravili alebo doplnili.

   Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo aby sme ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali a spracovávali, už viac nie sú potrebné na plnenie originálneho účelu spracúvania, alebo ak namietate ohľadne zákonnosti spracúvania. V určitom prípade môžeme toto právo obmedziť ak máme určité zákonné, právne alebo regulačné povinnosti osobné údaje naďalej spracúvať, alebo ak uplatňujeme právo na slobodu prejavu alebo uplatnenie nášho právneho nároku, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti plne vyhovieť.

   Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo po nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvania Vašich osobných údajov ak ide o prípady, keď namietate správnosť Vašich osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov a ich prípadnou opravu, keď je spracúvanie osobných údajov nezákonné ale vy ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia naši spoločnosťou, alebo keď Vaše osobné údaje už viac naša spoločnosť nepotrebuje na plnenie originálneho účelu spracúvania ale vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na uplatnenie svojho právneho nároku.

   Právo na prenosnosť údajov - máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mat nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

    

   Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami môže dotknutá osoba uplatniť na níže uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa. Informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronickej podobe, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia napriek ľad ústne. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

    

   Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúce sa spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote podľa predchádzajúcej vety má Prevádzkovateľ právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote podľa prvej vety tohto odseku. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má Prevádzkovateľ právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť a na základe takejto žiadosti konať.

    

   Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Rádi vám zodpovieme vaše dotazy a sťažnosti ohľadne spracúvaní Vašich osobných údajov priamo, ale ako dotknutá osoba máte právo ak máte podozrenie, že spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne alebo v prípade pochybnosti ohľadne transparentnosti a spravodlivosti spracúvaní vašich osobných údajov, podať návrh na začatie konania ako aj sťažnosť u dozornému orgánu na ochranu osobných údajov ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

    

    

   • Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

   Dotknutá osoba môže prípadne pochybnosti alebo prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy ohľadom spracúvaní osobných údajov adresovať zodpovednej osobe Prevádzkovateľova osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: aurmed@aurmed.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0905382960 alebo písomne na adrese  AURMED s.r.o., so sídlom 946 12 Zlatná na Ostrove, č.d. 68.

   

                 01.09.2021

 

NDljMmY5Z